רחובות בבני דקלים
רחובות בבני דקלים
בני דקלים
( מדרגים)
א
ב
ג
ד
ה
ח
י
כ
נ
ס
ק
ש
ת
בני דקלים
שם ראש הרשות
שנת הקמה
2009
מס' תושבים
481 תושבים
מידע על בני דקלים
בני דקלים (נקרא בתחילה גם גבעת חזן) הוא יישוב בהקמה, שייעודו מגורי קבע לקהילת יוצאי נווה דקלים, שנעקרה מביתה בתוכנית ההתנתקות. היישוב מתוכנן ל־150 משפחות בשלב הראשון, ובסך הכול ל־500 משפחות. שם היישוב נגזר ממערות חזן הסמוכות. היישוב נמצא בחבל לכיש, סמוך למושב שקף, על גבעה המכונה "גבעת חזן". נקרא על שם היישוב הגדול מבין יישובי גוש קטיף – נווה דקלים. פעילי איכות הסביבה התנגדו להקמת היישוב, בטענה שהיא מנוגדת להחלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה משנות ה-90, ולפיה אזור שפלת יהודה הפך ל"מרחב ביוספרי" - אזור שאין לפתחו מחוץ ליישובים הקיימים, כדי לשמר את המערכת האקולוגית והנוף האופייניים לו. אנשי החברה להגנת הטבע טענו גם שאין צורך ביישוב חדש, כי ביישובים קיימים באזור מצויות אלפי דירות פנויות. ועדת המשנה לנושאים תכנוניים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה דנה בהתנגדויות בתחילת 2008, ואישרה סופית את הקמת היישוב‏. טקס הנחת אבן הפינה ליישוב נערך בתאריך 5 באוקטובר 2009‏‏. במחצית הראשונה של 2011 הושלמו סלילת הרחובות, הקמת התשתיות, וחלוקת המגרשים בשכונה הראשונה. באמצע שנת 2013 עלו על הקרקע המשפחות הראשונות שהתגוררו בשכונת קרוואנים בכניסה ליישוב-"בקו"ם". הבקו"ם מיועד למשפחות בעלות מגרש ביישוב אך נמצאות בתהליכי בנייתו או שבנייתו מתעכבת מסיבות מסוימות ועל כן באות להתגורר באופן זמני בקרבת היישוב עד שיעברו לבית הקבע ובמקומם תכנס משפחה חדשה לקרוואן. בקיץ 2013 עברו המשפחות הראשונות לבתי הקבע ביישוב ומאז היישוב מתפתח.