Tal Granit Natan
"לא חוקית"
חוות דעת מלאה
חוות דעת מלאה
חוות דעת על
הנמל 42 דירה 17
הדירוג של Tal
ציון כללי של הדירה
על הדירה
שנת מגורים: 2017 - כיום
בעלת הדירה חילקה את הדירה ל2 ללא אישור. היא לוקחת צ'קים ולאחר מכן קורעת אותם ומבקשת מזומן. כשיש תקלה היא מתחמקת מלהגיע ובסיום החוזה לא מחזירה את הכסף שנועד לפיקדון שנלקח במזומן ולא כצ'ק ערבון. היא רעה אנטיפטית תחמנית ומנוולת. שקרנית ומסלפת דברים.
קצת מספרים
שכר דירה
4500
ארנונה
1000
ועד בית
290
מידע נוסף
במשפט אחד שמתאר את הדירה, הטקסט יגיע מהביקורת האחרונה הרלוונטית שהוזנה במערכת
מפרט דירה
תגובות
הוסף תגובה
התחברות
חוות דעת נוספות
הסביבה