תנאי שימוש
תנאי שימוש
הצהרת פרטיות ותנאי שימוש
 1. ברוך הבא לאתר "בית פלוס מינוס" (להלן: "האתר") ותודה שבחרת להשתמש בשרותינו.
 2. אחת הבעיות המרכזיות בשכירות בתים ו/או דירות (להלן: " נכס ו/או נכסים ") בימינו, הנה חוסר ידיעה לגבי "העבר" של הנכס (מצבו הפיזי, הסביבה בה הוא נמצא, השכנים וכיו"ב) או האופי והיחס של בעל הדירה (האם מוכן לעזור, האם מעלה שכירות וכיו"ב).
 3. השירות שלנו מאפשר לקבל תמונת מצב אמיתית, עד כמה שניתן, בנוגע לנכס שאתם מעוניינים לשכור ולבעל הנכס שאיתו אתם עומדים להיכנס להתקשרות. מידע זה מבוסס כולו על חווית המשתמש – כלומר על חוות דעתם של גולשים אשר שכרו את הנכס ויש להם "מה לספר". בנימה זו חוות הדעת כאמור הן כלליות והן נועדו להתרשמות כללית בלבד וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריותך בלבד.
 4. בטרם נאפשר לך לעשות שימוש באתר – חשוב לנו כי תקרא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלפניך, שכן הנם מהווים חוזה התקשרות בינך לבין האתר ונושאים סעיפי אחריות משפטית שעליך להכיר.
 5. בנימה זו יודגש כי תנאי השימוש (להלן: "תנאי השימוש") כמו גם מדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר עשויים להתעדכן מפעם לפעם, יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, לרבות גלישה באתר באופן שוטף ו/או אקראי וכן על כל שימוש שיעשה על ידך בין אם כמשתמש מזדמן ו/או כמשתמש רשום והם יסדירו את היחסים המשפטיים בינך לבין מנהלי האתר ו/או החברה וכן בינך לבין צדדים שלישיים .
 6. על כן, מהותי ביותר שתקרא ותבין את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן ובמידה ותבחר שלא להסכים להם ו/או לקבל את הוראותיהם במלואם – הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
 7. תנאי השימוש:
 8. זה הזמן לציין כי כל פניה בלשון זכר נעשית אך ורק מטעמי נוחות ובכל מקרה הנה כלשון נקבה וכל פניה בלשון יחיד הנה כלשון רבים.
תנאי שימוש
זה הזמן לציין כי כל פניה בלשון זכר נעשית אך ורק מטעמי נוחות ובכל מקרה הנה כלשון נקבה וכל פניה בלשון יחיד הנה כלשון רבים.
 1. מי אנחנו
  הבעלים של האתר הנה חברת בית פלוס מינוס בע"מ (להלן: "החברה" ו/או "בעלי האתר") כאשר החזון שלה הוא להיות הגורם שיאפשר קבלת שקיפות מלאה לגבי כל האספקטים של השכירות.
 2. הזכויות באתר:
  זכויות הקנין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לבעלי האתר כהגדרתם לעיל.
 3. הגבלת שימוש:
  האתר נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לכל שימוש מסחרי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלי האתר. בנוסף, חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין. התניות אלו חלות באופן בלעדי על מלוא משתמשי האתר ו/או חברי האתר כהגדרתם מטה. ככל ואינך מסכים לכך, אתה מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר, שכן אחרת יראו בדבר כהסכמה.
 4. הגדרות:
  1. "האתר" – baitplusminus.co.il
  2. "החברה ו/או אנחנו ו/או אנו ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם" – חברת בית פלוס מינוס בע"מ ו/או מנהלי החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או מנהלי האתר ו/או העובדים ו/או מי מטעמם.
  3. "תנאי ההסכם" – תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או הוראות אחרות הנובעות במישרין ו/או בעקיפין מההסכמתך מטה.
  4. "צדדים שלישיים" – כל מי שאינו חבר האתר כהגדרתו, לרבות חברות המפרסמות באתר, בעלי קישורים חיצוניים באתר, ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים שאינו האתר או החברה, וכל צד שלישי המפעיל שירות כלשהו.
  5. "משתמש" – כל מי שעושה שימוש באתר בין אם במישרין ובין אם בעקיפין , ואינו חבר האתר כהגדרתו.
  6. "חבר האתר" – כל מי שנרשם לאתר באחת הדרכים המוגדרות בהסכם זה, לרבות באמצעות פרופיל הפייסבוק.
  7. "אתה ו/או הנך ו/או לך" – משתמש ו/או חבר האתר ו/או משתמש מזדמן.
  8. "תוכן פוגעני" - מידע שייתכן והמשתמש ימצא אותו כבלתי הולם את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנו ו/או שהוא סבור כי הוא מקומם ו/או מרגיז ו/או בלתי הולם ו/או בלתי מוסרי ו/או בלתי חוקי ו/או אינו תואם את השקפת עולמו וכיו"ב.
  9. "PII" - Personally identifiable information - הוא מידע שיכול לשמש בעצמו או בצירוף מידע אחר כדי לזהות, ליצור קשר או לאתור אדם אחד, או לזיהויו של אדם בהקשר הדברים הרלוונטיים.
  10. "Non-PII" - Non Personally identifiable information מידע שהוא לא PII.
 5. אישור והסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות:
  1. לפני שנצלול למלוא ההוראות והתניות של ההסכם חשוב שתבין את המגבלות ואת היתרונות של השירות שמוצע ע"י האתר. כן, חשוב שתבין כי הדעות המוצגות באתר הוגבלו לדירוג סטטיסטי וזאת על מנת שלא לאפשר ו/או למזער תוכן פוגעני, יחד עם זאת לאור טבעו של האתר, אשר מקבל דירוגים בזמן אמת, אין לאתר ו/או לחברה אפשרות לפקח על התוכן שמוצג והוא מהווה ביטוי לדעתו הבלעדית של המשתמש ו/או חבר האתר ואין האתר ו/או החברה נושאת באחריות כלפי התוכן המוצג באתר. גם התוכן המוצג בפרסום באתר אינו תחת אחריות החברה ו/או האתר והאחריות בגינו הנה על כתפי המפרסם בלבד. בנימה זו המידע המוצג באתר הנו כללי ומבטא את חוות דעתם של חברי האתר ו/או משתמשים והוא נועד להתרשמות כללית בלבד וכל הסתמכות על המידע המוצג באתר נעשית על אחריותך בלבד.
  2. כעת שהבהרנו מעט את הדברים, ועל מנת שתוכל להנות מהשירות המוצע באתר, הנך מצהיר ומאשר כי אתה בן 18 ומעלה וכי קראת והבנת את ההוראות והתניות המובאות בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות, ולאחר ששקלת את תוכן ההוראות והתניות החלטת להסכים ולקבל על עצמך, ללא שום הסתייגות, את כלל ההתחייבויות הנובעות מעצם ההרשאה ומסכים להם במלואם.
  3. בנוסף, הנך מסכים כי האישור יבוא לידי ביטוי גם ע"י גלישה ו/או ע"י שימוש מכל סוג שהוא באתר. נחזור ונדגיש כי ככל ואינך מסכים לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות, כולם או מקצתן ו/או אינך מקבלם במלואם, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר בין אם כמשתמש מזדמן ובין אם כחבר האתר.
  4. בנימה זו, יובהר כי אנו שומרים לעצמו את הזכות הבלעדית להפסיק ו/או להגביל את שימושך באתר במידה ויעלה חשד כי אינך בן 18 ו/או מכל סיבה אחרת ואתה מסכים ומאשר כי לא תהא לך שום טענת הגנה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאמור לעיל.
  5. תשומת לבך מופנית לעובדה כי תנאי השימוש כמו גם מדיניות הפרטיות עשוייים להשתנות ו/או להתעדכן בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של מנהלי האתר ו/או מי מטעמם והחובה להתעדכן בשינויים, ככל וייעשו, מוטלת על כתפיך בלבד.
  6. תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מסדירים את היחסים המשפטיים בין האתר ו/או החברה לבין כל אדם המשתמש באתר, במישרין או בעקיפין, לרבות בשירותי האתר ו/או בשירותים באתרי תוכן ו/או אתרים אחרים אליהם תגיע ע"י שימוש באתר.
  7. בנימה זו יובהר כי התוכן אליו תחשף באתריים חיצוניים ו/או אתרי תוכן אשר אליהם תגיע ע"י שימוש באתר אינם באחריות האתר ו/או החברה ואתה מסכים ומתחייב כי לא תהא לך שום דרישה ו/או תביעה ו/או טענה ביחס לחשיפה כאמור – ואנו ממליצים לך בחום לנהוג כמשתמש זהיר ואחראי בגלישתך באתרים אליהם תגיע דרך שימוש באתר.
  8. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות מעת לעת את מבנה האתר, המראה שלו, את השירותים באתר, היקפם וזמינותם של השירותים והמבצעים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, מבלי הצורך להודיע לך על כך מראש. שינויים אלו יבוצעו, בהתאם למדיניות החברה, הצורך הטכנולוגי, עדכוני החקיקה וכיו"ב – על כן, מטבעם שיניים אלו עשויים להיות כרוכים בתקלות וכיו"ב.
  9. מוסכם בזאת, כי אתה מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או כלפי האתר , בגין ביצוע השינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
  10. אנו מצדנו נעשה ככל יכולתנו על מנת לאפשר פעילות תקינה של מערכות האתר באמצעותן מסופקים השירותים, יחד עם זאת מובהר כי אנו מסירים כל אחריות מהיוד הקצה שלך ו/או לשירותים של צדדים שלישיים.
  11. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מהוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהלן, מובהר בזאת כי הגלישה ו/או השימוש באתר הנה על אחריותך בלבד , ואנו לא נושאים באחריות מכל סוג שהוא בקשר עם גלישתך ו/או שימושך באתר וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים לך כמו שהם (AS-IS).
  12. בנימה זו – חשוב שתדע – כי במידה ותפר תנאי מתנאי השימוש או הוראה מהוראות מדיניות הפרטיות, הנך מתחייב ומצהיר בזאת כי ידוע לך שהחברה ו/או האתר רשאים לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותם עפ"י כל דין, לרבות העברת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים לצורך כך ואתה מאשר זאת תוך התחייבות להימנע מהעלאת טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד האתר ו/או החברה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.
 6. תוכן פוגעני והתנהגות אסורה:
  1. כל הסרטונים, ההערות, ההצעות, הרעיונות, הכתבות, התכנים, המושגים או כל מידע אחר בין אם בכתב או בסימן ובין אם בקול או בתמונה או ביודאו וכיו"ב -ושנחשף או פורסם או הוצע על ידך באמצעות האתר והשירותים המוצעים בו (להלן: "התכנים") הן וולונטריות לחלוטין ותיחשבנה להיות לא-סודיות ולנצח יישארו רכושנו הבלעדי.
  2. התכנים בין אם פורסמו על ידך ובין אם על ידינו או מי מטעמנו , לרבות צד שלישי כלשהו הנם רכושנו הבלעדי ואין לעשות בהם, בכולם או בחלקם, כל שימוש מסחרי, מבלי לקבל לכך הסכמה כתובה ומראש מאיתנו. למען בהיר היטב יודגש כי האיסור כולל גם העתקה או שינוי או העברה או פרסום או שידור או שכפול או הפצה או מכירה או מתן רישיון שימוש או כל ביטוי אחר המהווה או היכול להוות שימוש מסחרי.
  3. אנו מסתמכים במידה רבה על המשתמשים שלנו כדי לדווח על הודעות או ביקורות שעשויות להיחשב מתקפה, שקר, מידע לא שלם וכיו"ב. כתנאי לגישה שלך לאתר ושימוש בשירותים, אתה מתחייב בזאת כי תמנע מפרסום, העלאה, הצגה , שיתוף וכיו"ב של כל תוכן שמהווה הפרה של כל חוק ו/או תקנה ו/או הוראה מחוקי מדינת ישראל, ו/או הוראות הסכם זה, לרבות תוכן פוגעני, התנהגות פוגענית ו/או אסורה אשר על פי שיקול דעתנו הבלעדי והמוחלט יראה ככזה ומבלי לפגוע באמור לעיל גם הדברים שלהלן יראו כתוכן פוגעני ו/או התנהגות אסורה:
   1. הודעות ו/או פרסומים ו/או התנהגות בעלי תוכן סקסיסטי, הומופובי, גזעני או בעלי אופי המכוון בצורה קיצונית כלפי קבוצת מגזר מסויים.
   2. הודעות ו/או פרסומים בעלי תוכן משפיל כלפי מי ממשתמשי האתר ו/או כלפי צדדים שלישיים כלשהם ו/או בעלי תוכן אישי ו/או החושפים מידע פרטי של מי מהאמורים לעיל.
   3. דואר זבל או הודעות המכילות פניות מסחריות.
   4. הודעות המכילות חומר פורנוגרפי.
   5. דיון בפעילות בלתי חוקית, או פרסום קישורים לאתרים אחרים העוסקים בפעילויות מסוג זה.
   6. הפרות של זכויות יוצרים.
   7. איומים מכל סוג.
   8. התחזות לכל אדם ו/או ישות, או הגשה של כל חומר ו/או מידע לאתר או באמצעות השירותים שמוצעים באתר שהם כוזבים, לא מדויקים, מטעים, העשויים להוליך שולל, לא חוקיים, או המהווים הפרה של הוראות הסכם זה בדרך אחרת, לרבות, אך לא רק, תוך שימוש בכתובות דואר אלקטרוני מטעות,פרופיל פייסבוק מזוייף ו/או מתחזה או כותרות מזויפות או מניפולציה אחרת על מנת להסוות את המקור של כל תוכן שמשודר לאתר או באמצעות השירותים.
   9. למעט מה שהותר מפורשות בהוראות הסכם זה ו/או בכתב על ידינו - לעסוק בכל פעילות מסחרית באתר, לרבות, אך לא רק, פרסום קישורים לשירותים מסחריים ו/או אתרים מסחריים ו/או העלאה, פרסום, ו/או להעביר בדרך אחרת כל תוכן המכיל פרסום לא מורשה או כל שידול ביחס למוצרים, סחורות או שירותים;
   10. פגיעה מכל סוג שהיא בזכותו של כל משתמש לפרטיות; שידול או איסוף שמות משתמש, סיסמאות, אימיילים, מידע מזהה אישי או מידע אחר מכל משתמש; או לעסוק בהתנהגות שמציבה או יוצרת סיכון לפגיעה בפרטיות ו/או אבטחת מידע של משתמשים ו/או פרסום מידע פרטי על צד שלישי.
   11. לעסוק בהתנהגות שיש בה לפרסם ו/או להעלות ו/או להעביר מידע ו/או פרסום לא רצוי ו/או לא מורשה ו/או חומרי קידום מכירות, "דואר זבל", "מכתבי שרשרת", דיוור המוני לא רצוי וכיו"ב.
   12. לעסוק בכל מעשה או מחדל שעלול להשבית, ליצור עומס יתר, לפגוע בתשתית של האתר או לפגוע בתפקוד התקין של השירותים, לרבות אך לא רק, העלאה, פרסום, או העברה בדרך אחרת של כל תוכנה או חומרים המכילים וירוס ו/או מזיק אחר ו/או רכיב משבש; לעקוף, לשנות, לשבש ו/או להתערב בכל תוכנת מחשב, או תכונות הקשורות לאבטחה של האתר או בשירותים; או פענוח, הידור לאחור, פירוק ו/או הנדסה לאחור של כל תוכנה הכוללת או שמנוצלת בכל דרך בהקשר לאתר או השירותים;
   13. לגשת ו/או לנסות לגשת לאתר או לשירותים באמצעים אוטומטיים (כגון רובוטי קציר, רובוטים, עכבישים או מגרדים וכיו"ב) או צוברים, או מנסים להשיג גישה לא מורשה, לשרתים, מערכות מחשב או מאגרי מידע המשמשות בקשר עם אתר או השירותים;
   14. להתשמש במערכות התקשורת הניתנות על ידי האתר לכל שידול בלתי מורשה או למטרות מסחריות אחרות, אלא אם אושר אחרת על ידינו בכתב.
   15. להעלות, לפרסם ו/או להעביר כל תוכן שדוגל או מספק הדרכה על פעילות לא חוקית ו/או לא מורשית על ידינו ו/או כזו שעשויה להתפרש כמשדלת בין אם באמצעות האתר או דרכו.
   16. לעסוק בכל התנהלות שעל פי שיקול דעתינו הבלעדית מגבילה או מעכבת כל משתמש אחר מלהנות בשימוש באתר או בכל השירותים המוצעים דרכו.
  4. בנימה זו יובהר, כי התכנים שמועלים על ידך לאתר ו/או על ידי כל משתמש אחר ו/או חבר אתר, למעט מנהלי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם, אינם נתמכים על ידינו ו/או מהווים ביטוי לתחושתנו ו/או הרגשתנו ו/או מחשבתנו ו/או מזוהים עמנו – על כן אין אנו ו/או מי מטעמנו אחראי להם או למה שמוצג בהם והאחריות כולה נופלת על כתפי המשתמש שבחר לשתף תוכן זה או אחר – על כן, כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.
  5. תכני האתר יוצגו ויסווגו במסגרת קטגוריות הנושאים המצויות באתר.
  6. למען הסר ספק, יודגש בשנית כי אין בפיקוח שלנו בכדי להטיל אחריות כלשהי עלינו ו/או על מי מטמענו בשל פגיעה ו/או נזק ו/או עגמת נפש ו/או הפסד ו/או אובדן מכל סוג שהוא העלול להיגרם למי ממשתמשי האתר ו/או לכל צד שלישי עקב: שימוש באתר, חשיפה לתכני האתר, הסתמכות על תכני האתר, הסרה או שינוי של תכנים כלשהם על ידינו או ליקויים בדרך העברת התכנים באתר.
  7. חשוב מאוד שתקח בחשבון שבעצם שימושך באתר באופן כלשהו אתה פוטר בהסכמתך אותנו ו/או מי מטעמנו מכל אחריות בקשר עם חשיפתך לתכני האתר ותוצאותיה ומוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל זכות אחרת אשר תעמוד לך כלפינו או מי מטעמנו ביחס לאמור.
  8. אנו ו/או מי מטעמנו שומרים לעצמם את הזכות לתבוע משתמש שהעלה תוכן אסור לאתר.
  9. המשתמש מתחייב, כי חוות הדעת שיתפרסמו על ידו לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות של אחרים ו/או כל חומר בעל אופי בוטה ו/או העלול לפגוע בצד שלישי ו/או ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.
  10. מובהר בזאת, כי אנו ו/או מטעמנו יהיה רשאי לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאי שימוש אלה בכל האמצעים העומדים לרשותנו על פי דין, וכן נהייה רשאים להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום חוות הדעת. רישומי המחשב של מנהל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  11. לכן, אנו מבקשים ומעודדים את המשתמשים לדווח על הודעות שנופלות לאחת מהקטגוריות כאמור. במידה ונמצא כי מי מהמשתמשים באתר פועל בניגוד לאמור בהוראות הסכם זה בכלל ובניגוד לאמור בסעיף 6 לעיל בפרט, תעמוד לנו הזכות להשעות אותו ו/או את ה- IP שלו, משימוש באתר באופן זמני ו/או באופן קבע והכל בהתאם לשיקול דעתינו הבלעדית. בנימה זו, הנך מאשר, מסכים ומצהיר כי במידה ותמצא עושה אחת הפעולות שמוגדרות כאסורות בהסכם זה, האחריות בגין מעשיך תהא אחריותך הבלעדית ומידה ונגרם נזק למי מהמשתמשים האחרים ו/או לכל צד שלישי שהוא- אתה מוותר על כל טענת הגנה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי האתר ו/או כלפינו. כמו כן, אתה מאשר ומסכים כי במידה ואנו נידרש לשאת בתלשום כלשהו כלפי כל גוף ו/או ישות שהיא (להלן: "הצד הניזוק"), אתה מצהיר ומתחייב בזאת לשפות אותנו עם דרישתנו הראשונה במלוא סכום התשלום שנדרשנו להוציא כלפי הצד הניזוק בתוספת 30% חודשי והוצאות שכ"ט עו"ד, ריביות וכיו"ב- אשר נעמדים לצורך זה, בהסכמה, בסכום שלא יפחת מ-20,000 ש"ח (עשרים אלף שקלים חדשים) פלוס מע"מ כדין ואנו נהייה רשאים לתבוע ממך את היתרה, ככל שתהא, ו/או כל סכום אחר בהתאם להוראות הדין.
 7. תניית אחריות כללית:
  1. כאמור לעיל, האחריות בגין הגלישה באתר ו/או ביצוע כל שימוש באתר הנה על אחריותך הבלעדית, וכל הסתמכות שלך ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכנו, מידע, פרסום, מוצר, שרות, שעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות תוכנם, מידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות ו/או המפורסמות שם, נעשה עפ"י שיקול דעתך ואחריותך בלבד.
  2. אנו ו/או כל צד שלישי המפעיל שירות כלשהו אינם אחראים באופן כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין, לעצם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם ו/או עשויה להיגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך.פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידינו לא יתפרשו כהצעה, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות שלנו לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
  3. חשוב להדגיש כי המידע שמוצג באתר מהווה ביטוי לחוות דעתם של חברי האתר ו/או משתמשים ו/או צדדים שלישיים ומשכך, איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע רלוונטיים. בנוסף, אין בהצגתם של הנתונים משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.
  4. נשוב ונדגיש כי אנו ממליצים בחום כי שימושך באתר יעשה כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי כלשהו, יש לעיין בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים, יש לעיין גם בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות באתר המכירות של אותו צד שלישי. בכל מקרה מוסכם כי אנו מסירים כל אחריות להתנהלותך בין באתר זה ובין באתר של כל צד שלישי אחר.
  5. אנו מאפשרים למצוא מידע שייתכן ותמצא אותו כבלתי הולם את צרכיך ו/או שתתנגד לתוכנו ו/או שתהא סבור כי הוא מקומם ו/או מרגיז ו/או בלתי הולם ו/או בלתי מוסרי וכיו"ב. היות ואין ביכולתנו לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, בין אם זה ע"י משתמש או חבר האתר ובין אם זה ע"י צד שלישי כלשהו, אנו מסירים כל אחריות לנזק כלשהו שייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע. כן אנו מסירים כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש ו/או חבר האתר.
  6. בכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, אנו ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו אינם אחראים אם במישרין ואם בעקיפין לטעויות ו/או אי דיוקים בתכנים המופיעים באתר; לפגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא לגוף ו/או לרכוש אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר; לאבדן או נזק שייגרמו לתכנים המועלים לאתר לרבות מחיקה ו/או שינוי שלהם; לפגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לשרתים המאובטחים של האתר המכילים את הפרטים האישיים והסודיים של המשתמשים ו/או חברי האתר ו/או פרטים אחרים; להפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו; לפגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מוירוס, באג, סוס טרויאני ו/או דבר זהה כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו; לפגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים המצויים באתר.
  7. הינך מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפינו ו/או כלפי מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ו/או צדדים שלישיים המפעילים שירות כלשהו בקשר עם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגלישתך באתר ו/או שימושך כאמור ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר. כמו כן, הינך מתחייב בזאת באופן בלתי חוזר לשפות אותנו ו/או את מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל חבות ו/או נזק ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או הפסד שייגרמו להם כתוצאה מתביעתך ו/או תביעתו של צד שלישי כנגד מנהלי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם כל אחד מהמקרים ו/או האירועים המפורטים לעיל. אין בשיפוי כאמור לעיל כדי לגרוע מהסעדים העומדים לרשות החברה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם לפי כל דין.
 8. קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים ו/או פרסומים של צדדים שלישיים
  1. האתר והשירותים עשויים להכיל קישורים לאתרים עצמאיים של צדדים שלישיים ו/או שירותים. האתרים המקושרים אינם תחת שליטתנו, ואנו לא מאשרים ו/או לוקחים אחריות כלפיך ביחס לשיטות העסקיות, מדיניות פרטיות או תוכן, חומרים, מידע, סחורה, מוצרים או שירותים המוצגים, המשתתפים , המצויינים, המפורסמים, המופצים או הנמכרים באמצעות אתרים מקושרים אלה. בעת גישה אל אתר מקושר, ייתכן שתדרש לחשוף את המידע הפרטי שלך ו/או לחשוף את עצמך לתוכן שאתה מוצא מטריד ו/או פוגעני. יודגש כי זוהי האחריות שלך לקרוא ולהבין את הפרטיות, החברות, ההשתתפות, התשלום ומדיניות אחרת של האתרים המקושרים ולקבוע בעצמך האם לקיים אינטראקציה עם האתרים המקושרים או לא. בנימה זו, אנו מעודדים אותך שלא לספק מידע המאפשר זיהוי אישי לכל אתר מקושר, אלא אם אתה יודע וחש בנוח עם הצד שעימו אתה מתקשר ובכל מקרה לנהוג כצרכן נבון וזהיר.
  2. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידנו ו/או מטעם החברה ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם, ואנו, בהסכמתך שלהלן, מסירים כל אחריות, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.
  3. בעשותך שימוש באתרים האחרים הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפינו בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.
 9. הרשמה לחברות באתר והזנת פרטים אישיים
  1. השימוש באתר יכול שיעשה אך ורק ע"י משתמשים רשומים אשר יזהו עצמם דרך חשבון הפייסבוק שלהם ו/או ע"י הרשמה ישירה למועדון הלקוחות (להלן: "חבר האתר"). בעת ההרשמה לחברות באתר תידרש להזין פרטים אישיים שלך (כגון: שם מלא, טלפון, כתובת אי-מייל וכדומה) – עליך להזין פרטים נכונים בלבד ולעדכן ללא דיחוי את מנהלי האתר בכל מקרה של שינוי ו/או עידכון בפרטים אלה. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדוייקים. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, כפוף להוראות הדין, במאגר המידע של מנהלי האתר ולכך שמנהלי האתר יעשו בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר, והכל – כפוף להוראות הדין הרלבנטי וכמפורט במדיניות הפרטיות .
  2. מובהר כי אף שאנו נוקטים באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, אין אנו יכולים להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתם של הפרטים שלך כתוצאה מחדירה לא מורשית ואתה מוותר בזאת, על כל טענה כלפינו ו/או כלפי האתר ו/או כלפי מנהלי ובעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו ו/א העשויים להיגרם כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבונך או שימוש בפרטיך האישיים לאחר החדירה הלא מורשית כאמור.
  3. משתמש יקר - במידה שהינך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של מנהלי האתר ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר על-ידי מנהלי האתר וזאת לאחר שנרשמת מיוזמתך - הינך רשאי לדרוש זאת ממנהלי האתר בכתב בכתובת: ואנו נשיב לפניתך, והכל - כמפורט במדיניות הפרטיות.
 10. סמכות שיפוט וחוקי המדינה
  1. מוסכם בזאת, כי על הוראות הסכם זה כמו גם על תקנותיו והוראותיו , לרבות פירושם, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד.
  2. בנוסף, מוסכם בזאת כי כל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה לאתר ו/או לשימוש בו ו/או להוראות ההסכם, לרבות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, ידונו בפני בורר או מגשר שיוסכם על ידי הצדדים בלבד. יחד עם זאת, מוסכם על ידי הצדדים כי לנו תעמוד האפשרות לפנות לערכאה השיפוטית המוסמכת שבתל אביב – יפו , לאמור האפשרות הזו מוקנית אך ורק לבעלי האתר ו/א מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ותמומש על ידם באופן חד צדדי ובהתאם לראות ענייהם הבלעדית.
 11. סיום ההתקשרות
  1. במידה והנך מעוניין לבטל את רישומך לאתר, הנך רשאי לבקש זאת באמצעות פניה בכתב למנהלי האתר בכתובת . לעניין זה, ראה להלן גם את "מדיניות הפרטיות".
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל ורק לשם תזכורת, מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים לפי שיקול דעתם הבלעדי להפסיק באופן מיידי את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי צורך במתן הודעה כלשהי.
 12. שמירת סוד
  1. בעשותכם שימוש באתר הנכם מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שאינו נחלת הכלל לצורך כך אנו נגדיר את המונחים:
   1. "מידע סודי" - כל מידע או ידע, מכל מין וסוג, בקשר לאתר ו/או החברה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור: ידע טכני, מסחרי או מקצועי, תוכניות עסקיות, פרויקטים, תהליכי ואופני שיווק, שיטות ייצור ומכירה, מוצרים, שיטות, ארגון, מפרטים, נהלים, שמות ספקים, שמות לקוחות, דרכי התקשרות, הסכמים, תמחור, פעילויות עסקיות, יישומים, רעיונות, תיאורים, נתונים כספיים, ספציפיקציות, תוכניות, דרכי עבודה ותפעול, מידע הקשור במצבה הכספי של האתר או של החברה או של מי מבעלי מניותיה, לרבות מידע שהגיע מגוף אחר, הכל בין אם הגיע לידיעתכם ו/או לרשותכם בכתב או בעל פה, שנאגרו במסמך, באופן אלקטרוני או בכל אופן אחר שהוא, ולמעט מידע שהפך לנחלת הכלל ובלבד שלא הפך לנחלת הכלל עקב הפרת התחייבותכם זו לשמירת סוד כאמור.
   2. "מוצרים" - הנכם מתחייבים לשמור בסוד, אלא אם הותר במפורש ובכתב ו/או הפך לנחלת הכלל שלא עקב הפרת התחייבויותיכם אלו , את כלל המוצרים ו/או תוכנות ו/או אלגוריתמים המפותחים (או שיפותחו) ו/או המיוצרים (או שייוצרו) ו/או המשווקים (או שישווקו) באתר ו/או בחברה ו/או על ידי מי מהם, בין אם האתר ו/או החברה עושים בהם שימוש ובין אם לאו.
  2. כך הנכם מתחייבים ולמשך תקופה בלתי מוגבלת–
   1. להימנע מכל כניסה למאגרי המידע של האתר ו/או של החברה לכל מטרה שהיא לרבות – עיון, שליפה בכל צורה שהיא, הכנסת מידע, ביצוע שינויים במידע, מחיקתו, שינוי מיקומו במאגר.
   2. הנכם מתחייבים שלא לנצל את המידע או כל חלק ממנו לכל מטרה אחרת מלבד למטרות המוסכמות באמור לעיל ולהלן.
  3. הוראות סעיף זה יחולו גם לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא, וזאת ללא הגבלת זמן.
 13. אי תחרות
  1. עקב חשיפתכם לתוכן האתר ו/או המידע המוצג בו הנכם מתחייבים וזאת ללא הגבלת זמן כלהלן:
   1. לא לעסוק במחקר, פיתוח, ייצור או שיווק של מוצרים המתחרים במישרין במוצרי החברה ו/וא האתר.
   2. לא לשתף פעולה ו/או לסייע, במישרין או בעקיפין, לצד כלשהו לצורך תחרות באתר ו/או בחברה.
 14. קשרים ומוניטין, זכויות קניין רוחני
  1. לעניין סעיף זה –
   "זכויות הקניין הרוחני" - כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות פטנט, זכות יוצרים, מדגמים, סימני מסחר, וכל זכות מוסרית שהיא - Droit Moral), המצויות בידע, בסודות המסחריים ו/או בסודות העסקיים של החברה ו/או האתר, ו/או במידע הסודי (כהגדרתו לעיל) ו/או במוצרי החברה, לרבות אך לא רק האתר (או כל חלק בהם) וזאת בין אם הזכות האמורה הינה פטנטבילית, ובין אם לאו, בין אם נרשמה (בארץ או בכל מדינה אחרת בעולם), ובין אם לאו, בין אם היא ידועה ו/או מגובשת במועד ההתחייבות דנן זה ובין אם היא תהיה ידועה ו/או מגובשת לאחר המועד האמור.
  2. בעשותכם שימוש באתר ו/או בביקור בו, הנכם מצהירים ומתחייבים, כי ידוע לכם שכל זכויות הקניין הרוחני של החברה ו/או האתר הם של החברה ושלה בלבד וכי עשיית במי מהם ו/או פגיעה בהם תוביל לפיצוי מוסכם המוערך בסך של כארבע מיליון דולר אמריקאי בתוספת הצמדה וריביות כקבוע בהוצל"פ וזאת ללא כל צורך בהוכחת נזק. בעשייתכם שימוש באתר הנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאמור.
  3. הוראות סעיף זה יחולו גם לאחר סיומם של היחסים בינכם לבין החברה ו/או האתר, מכל סיבה שהיא, וזאת ללא הגבלת זמן.
  4. הנכם מכירים בכך שפיצוי כספי בשל הפרה של הסכם הסודיות אינו ממצה את זכויות החברה ואת יכולת ההגנה על האינטרסים שלה, ולכן, החברה תהא רשאית לבקש ולקבל צו מניעה כנגדכם, בכל מקרה של הפרה לרבות אך לא רק גם חשש להפרה ואתם מסכימים כי נטל ההוכחה יהיה מוטל עליכם.
 15. הוראות נוספות
  1. ככל וימצא כי תניה ו/או הוראה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות ו/או בהסכם זה תמצא כבלתי אכיפה או ככזו אשר אינה עומדת עם דרישות הדין – מוסכם כי הוראה זו תיחשב כמנותקת משאר ההוראות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר ההוראות.
  2. מוסכם בזאת כי בכל מקרה הוראות הסכם זה יחולו לטובת בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם ופרשנות הוראות ההסכם, לרבות מידניות הפרטיות ותנאי השימוש, או איזה מהם לא תיעשה באופן מצומצם כנגד בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם.
  3. כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה למנהלי האתר ו/או מי מטעמם.
  4. לעניין התיישנות – מוסכם בזאת על ידי הצדדים כי בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח פניית המשתמש בנוגע לתוכן הרלוונטי בגינו בוצעה הפניה – יראו החוזה נפרד בכתב ומשכזה תקופת ההתיישנות המוסכמת הנה 6 חודשים מהמועד הראשון בו פורסם התוכן (להלן: "תקופת התיישנות מוסכמת"). לאמור – פניה של משתמש לאחר 6 חודשים תיראה כאילו ובוצעה לאחר תום תקופת ההתיישנות וככזו הנה בטלה. בנימה זו, הנך מסכים ומצהיר כי מנהלי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מי מטעמם יהיו פטורים מכל אחריות כלפי הפניה ו/או התוכן הרלוונטי. כן מוסכם, כי תקופת ההתיישנות המוסכמת תהא התקופה המחייבת את הצדדים ולא כל תקופת התיישנות אחרת הקבועה בדין.
  5. מוסכם בזאת כי בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ו/או מי מטעמם רשאים, בכל זמן שיחפצו, להעביר ו/או למכור את כלל הזכויות באתר ו/או בחברה, כמו גם את החובות, בין אם בתמורה ובין אם לא, לכל גוף ו/או ישות אחרת וזאת מבלי הצורך בקבלת הסכמת המשתמש ו/או מבלי הצורך להודיעו על כך.
 16. הסכמה מפורשת:
  1. הריני להצהיר כי קראתי את תנאי השימוש ואת ההוראות שבהסכם זה, לרבות מדיניות הפרטיות, הבנתי את תוכנם וניתנה לי האפשרות לבדוק אותם מול איש מקצוע מוסמך, ואני מסכים מקבל אותם במלואם ומצהיר כי אני מתחייב לפעול בהתאם להוראות כאמור בלבד.
מדיניות הפרטיות:
על ידי גישה או שימוש באתר, או לחיצה על תיבת סימון "אני מסכים" או כפתור אחר שיוגדר בעת רישומך לשימוש באתר, אתה מקבל את התנאים של מדיניות פרטיות זו ומסכים שלנו תהא הזכות להשתמש במידע האישי שלך וכל מידע אחר כפי שמתואר במדיניות פרטיות זו. בנימה זו יודגש כי אם אינך מסכים לתנאים של מדיניות פרטיות זו במלואם, עליך להפסיק מייד את גישתך ולשימוש באתר.
 1. היקף
  1. מדיניות פרטיות זו משתרעת על זיהוי אישי ומידע שאינו מאפשר זיהוי אישי שנאסף על ידינו בעת הביקור או השימוש באתר או בשירותים. אנא שים לב כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על צדדים שלישיים, לרבות אך לא רק, גופים שלנו אין שליטה ו/או בעלות עליהם, כגון אתרי צדדים שלישיים בהם קישור לאתר או ממנו.
  2. אין אנו אחראים להודעות ו/או פרסומים ו/או תוכן שנעשה על ידך באתר.. כברירת מחדל, כל הביקורות וההערות יפורסמו בזיהוי המשתמש דרך פרופיל הפייסבוק שבבעלותך. מכאן שזו היא האחריות שלך להבין ולדעת את ההשלכות אפשריות שעלולות להתרחש.
 2. מידע שאנו רשאים לאסוף:
  אנו רשאים לאסוף פרטי זיהוי אישי, כמו גם מידע שאינו מאפשר זיהוי אישי בעת ביקור או שימוש באתר.
 3. מידע המאפשר זיהוי אישי
  מידע המאפשר זיהוי אישי ("PII") פירושו מידע שיאפשר לצד שלישי לזהות או לאתר אדם מסוים. PII כולל, לרבות אך לא רק, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת דואר, מספר טלפון, תאריך לידה, וכל פרט אחר שאתה תבחר לשתף בין בעצמך ובין דרך פרופיל הפייסבוק שלך. אם בחירתך לעשות שימוש באתר ולחלוק מידע זה הרי שאתה מסכים כי לא תבוא בשום טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאמור לעיל.
 4. חשבונות משתמשים
  על מנת לגשת ולהשתמש באתר או בשירותים המוצעים בו, ייתכן שתידרש ליצור חשבון משתמש, לספק את פרטי חשבון הפייסבוק שלך או לספק PII מסוים, כגון שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, שם משתמש ו / או סיסמא, פרטים ליצירת קשר וכיו"ב. בנימה זו, אינך מחוייב לספק מידע זה לנו - עם זאת, אם תחליט שלא לחלוק את המידע הזה, ייתכן שלא תוכל ליצור חשבון באתר ו/או ייתכן שלא תוכל לנצל באופן מלא חלק מהשירותים או כולם. מכאן שאם כן תבחר לחלוק מידע זה הרי שאתה פוטר אותנו ו/או מי מטעמנו מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאמור לעיל.
 5. פורומים ו/או פלטפורמות זרות:
  אנו רשאים לספק אזורים ו/או לפטפורמות באתר או מחוצה לו, שבהם אתה יכול לפרסם מידע על עצמך ועל אחרים ולתקשר עם אחרים או להעלות תוכן כגון תמונות וקטעי וידאו. כל פעם שאתה תבחר לחשוף את המידע האישי שלך הוא עשוי להימצא גלוי בדפי אינטרנט ציבוריים, ועשוי גם להופיע באתרים אחרים ובתוצאות חיפוש זמינות לציבור. אם תפרסם את פרטי הקשר האישיים שלך, אתה עשוי לקבל הודעות לא רצויות. יודגש כי אין לנו שום אחריות כלפיך ביחס לפגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא כלפיך ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאמור - לכן אנו מעודדים אותך להפעיל שיקול דעת וזהירות ביחס לפרסום ציבורי של המידע האישי שלך.
 6. מידע המאפשר זיהוי לא אישי:
  מידע המאפשר זיהוי לא אישי (Non-PII) פירושו מידע שאינו מאפשר לצד שלישי לזהות או לאתר אדם מסוים, לרבות אך לא רק, מידע שאתה יכול לבחור (על פי שיקול דעתך הבלעדית) כדי לספק בפרופיל שלך (כמו הגיל שלך, סרטוני וידאו, קורות חיים, השתייכות מקצועית, תחביבים, כישורים, וכיו"ב). אתה יכול לבקר באתר כדי לקרוא מידע על האתר והמוצרים ושירותים המוצעים מבלי לחשוף את כל PII. עם זאת, במהלך ביקורך באתר, אנו רשאים לאסוף Non-PII אנונימי, כגון הפעילות של הדפדפן שלך כאשר אתה צופה באתר; נתיב האתר שלך במהלך הביקור שלך לאתר; נתונים דמוגרפיים;כמות הזמן שאתה מבלה באתר והמידע הכללי בנוגע לספקית שירותי האינטרנט והמארח שלך. כאמור, מידע זה ניתן לאיסוף במגוון דרכים נוספות ואתה מאשר לנו לעשות כן תוך ויתור מוסכם ומלא על תביעות ו/או דרישות ו/או טענות ביחס לאינו ו/או על מי מטעמנו.
 7. פעילותך באתר והרשמה:
  בעת הגישה לאתר ממחשב, טלפון נייד, או מכשיר אחר, אתה מסכים ומאשר לנו לאסוף ולתעד מידע ממכשיר ביחס לסוג הדפדפן שלך, המיקום, ואת כתובת ה- IP (המספר שהוקצה למחשבים באינטרנט). בנוסף, אתה מאשר לנו לאסוף ולהתחבר באנונימיות דרך "נתוני תנועה" אל מידע שאינו מזהה אותך באופן אישי, אבל זה עשוי להיות מועיל לנו למטרות שיווק או לשיפור השירותים שאנו מציעים למשתמשים, לרבות, אך לא רק, דפים שאתה מבקר, האורך הביקור שלך, הדפים מתייחסת / היציאה שלך, פעילות ההקלקות שלך והפעולות שאתה מבצע בעת שימוש או שאתה מבקר באתר. יובהר כי אין מידע אישי אודותיך מתגלה בתהליך זה אך ככל ויעשה הרי שאתה מסכים ומאשר לנו לעשות כן.
 8. Cookies:
  לידיעתך, על ידי שימוש באתר, אתה מאשר לנו לשתול במחשב שלך Cookies - המהווים קבצי טקסט הממוקמים בדפדפן של המחשב שלך על מנת לזהות את דפדפן האינטרנט שלך ולאחסן את העדפותיך. זה יאפשר לך להתחבר ולהישאר מחובר כל פעם שאתה מבקר אצלנו באתר. Cookies נוספות יתווספו על ידי פייסבוק, כדי לאפשר אינטגרציה עם חשבון הפייסבוק שלך. אנו עשויים גם להשתמש ב- Cookies כדי לשפר את השימוש באתר ובשירותים שלך וכדי לעקוב אחר הפעילות שלך במהלך הביקור/ים שלך לאתר. ניתן להסיר או לחסום עוגיות ידי תכנות דפדפן האינטרנט שלך, אך במקרים מסוימים הדבר עשוי להשפיע על היכולת שלך לעשות שימוש באתר באופן מלא ו/או חלקי.
 9. Beacons:
  על ידי שימוש באתר, אתה מאשר לנו להשתמש ב- Beacons (משואות אינטרנט), clear.gifs, או בטכנולוגיות דומות, כדי לעקוב אחר הפעילות וזרימת הביקור/ים שלך לאתר. "משואות האינטרנט" וclear.gifs הן פיסות קטנות של קוד המוצבות בדף האינטרנט כדי לפקח על התנהגות של המבקרים באתר ואיסוף נתונים.
 10. צדדים שלישיים:
  אנו עשויים לגבש תוכניות שיתוף מידע עם צדדים שלישיים. לדוגמא, אנו רשאים לבקש כי מהמפרסמים לספק לנו מידע בנוגע לשיעור התגובות של המשתמשים למודעה כזו או אחרת שפורסמה אצלנו באתר ע"י צד שלישי. זה עוזר לנו לשפר את הרלוונטיות של הפרסומות שמוגשות לעיונכם. אנו נוכל גם לקבל מידע על האינטראקציה שלך עם מודעות שונות באתרים אחרים על מנת למדוד את האפקטיביות של מודעות אלו ולקבוע את הרלוונטיות שלהם אליך.
 11. מידע שנאסף על ידי צדדים שלישיים:
  אנו עשויים להשתמש בשירותיו של צד השלישי למטרות שונות, לרבות, אך לא רק, כדי לספק לנו שירותי איסוף נתונים (כגון: הופעות, קליקים, תאריך ושעה של הופעות וקליקים, דפים הנצפים, כמות הזמן ששהיית בדפים מסוימים או עסקת בפעילויות מסוימות, מערכת הפעלה סוג דפדפן ו- click stream information), פעילות תנועה למשתמש, דיווח ומדידת תגובת מודעה, ומידע אודות פרסומות ומסרים שיווקיים שהתעניינת בהם ו/או שרלוונטיים אליך. צדדים שלישיים אלה או אנו מטעמם, עשויים לעשות שימוש ב- COOKIES על מנת לעקוב אחר הפעילות שלך במהלך ביקורך באתר ו/או שימוש באתר ו/או בשרותים המוצעים בו. בנוסף, צדדים שלישיים אלה, או אנו מטעמם, עשויים להציב משואות אינטרנט (Beacons), clear.gifs או להשתמש בטכנולוגיות דומות באתר, לרבות, אך לא רק, בכל סוגי דפי האינטרנט ודואר אלקטרוני או תקשורת אלקטרונית אחרת שמהווה חלק מהאתר או בשירותים הנשלחים אליך, כמו גם תגובות שלך, והפעולות שלך בקשר לכך, כגון האם דואר אלקטרוני נפתח או לא, האם קישור (לינק) נפתח או לא או האם ביקרת בדף מסויים או לא. בנימה זו אין אנו שולטים בטכנולוגיות ו/או במדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של הצד שלישי , יכולות הניטור או המידע אותו הצד השלישי עשוי לאסוף לגביך – לכן אין אנו ו/או מי מטעמנו נושאים בכל אחריות בקשר לאמור לעיל. השימוש של צד שלישי כלשהו בניטור טכנולוגיות ו/או במידע שנאסף הוא כפוף למדיניות הפרטיות של הצד השלישי עצמו ואינו מכוסה במדיניות פרטיות זו. ניתן להסיר או לחסום קבצי Cookie של הצד שלישי וטכנולוגיות דומות על ידי תכנות דפדפן האינטרנט שלך, אך במקרים מסוימים הדבר עשוי להשפיע על היכולת שלך לגשת לחלקים מסוימים באתר ושירותים מסוימים.
 12. איך אנו רשאים לעשות שימוש במידע שנאסף:
  אנו רשאים להשתמש במידע PII וה- Non-PII שנאסף בכפוף למדיניות פרטיות זו באופן הבא:
  1. השימוש ב-PII שלך:
   אנו רשאים לאפשר למשתמשים למצוא אותך באמצעות השימוש ב-PII שאתה סיפקת לנו כחלק מרישומך לאתר. בנימה זו, עומדת לך האפשרות להציג בפומבי את ה- PII שלך כחלק מהפרופיל הציבורי שלך. בנוסף אנו רשאים להשתמש ב- PII שלך על מנת לנהל את החשבון שלך ו/או כדי למלא את הבקשות שלך לשירותים ו/או לספק מענה לפניות שלך ו/או על מנת להציע לך מוצרים ו/או שרותים אחרים לרבות, כאלה שעשויים לעניין אותך ו/או בכדי לאכוף את התנאים המשפטיים שחלים על השימוש באתר ובשירותים, ולמטרות שעבורם סיפקת את המידע. אנו רשאים לכלול את ה- PII הלא הפיננסי שאתה משתף איתנו ו/או אצלנו באתר, בין בפומבי ובין אם לא, לרבות Non-PII, במאגרי המידע שלנו אשר יהא זמין לחיפוש על ידי מעסיקים, מגייסים ואנשים אחרים שהוסמכו על ידינו, והכל לפי שיקול דעתנו הבלעדי. על ידי שיתוף ה- PII הלא פיננסי וה- Non-PIIבאתר, אתה מאשר את שיתופו על הצדדים השלישיים האלו. בנימה זו, אנו רשאים להשתמש ב- PII שבחרת לשתף עמנו על מנת לתקשר איתך, ליצור איתך קשר ביחס לחשבון המשתמש שלך, להגיב לבקשות לקבלת מידע, וכיו"ב או בחינה ומענה להערות שלך אם מדובר בהערה או בקשה שנעשתה על ידי דואר אלקטרוני. בנימה זו, אנו רשאים להגיב על ידי שליחת הודעת דוא"ל בחזרה לשולח. בנוסף, אנו רשאים לאחסן את הודעות הדואר האלקטרוני שהתקבלו אצלנו בארכיון , כמו גם למטרות שיווק אם אנו נרגיש שזה עולה בקנה אחד עם אופייה של התגובה / בקשה. כמו כן, אנו רשאים לשתף את ה- PII שלך עם כל גוף ו/או ישות, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, לרבות אך לא רק, אם יש סיבה עסקית לעשות זאת. אנו רשאים לשתף את ה- PII שלך עם צדדים שלישיים המסייעים לנו עם אחזקה, תפעול או ניהול האתר; ניתוח הביצועים של האתר; ואספקת מוצרים ושירותי האתר (לרבות, אך לא רק, העיבוד והגשה של דואר אלקטרוני ותקשורת אלקטרונית אחרת). עם זאת, אין לצדדים שלישיים אלה כל זכות עצמאית לחלוק את המידע הזה והם מחוייבים לטפל בPII- שלך כסודי, תוך שמירה על אמצעי אבטחה נאותים ולא להשתמש ב- PII שלך לשום מטרה אחרת מאשר לבצע את השירותים שהם מבצעים עבורנו. בנימה זו, אתה מסכים ומתחייב כי שום אחריות לא תיפול על כתפי האתר ו/או בעלי האתר ו/או מנהלי האתר ביחס לאמור לעיל ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאמור. אנו רשאים גם לספק את ה- PII שלך לצד שלישי באותם מקרים בהם הודע לך כי קיום הבקשה לקבלת מידע, שירותים או מוצרים שביקשת מאיתנו עשויים לשתף את ה- PII שלך עם צד שלישי, ואתה מסכים שאנו נהייה רשאים לספק את ה- PII שלך או הגישה אליהם לצד השלישי. בנימה זו, במקרים אלו - אין לנו שום שליטה על השימוש בPII שלך על ידי מי מצדדים שלישיים אלה. עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות שלהם בזהירות כדי לוודא שאתה מרגיש בנוח לשתף את ה-PII שלך איתם. על ידי שימוש באתר והרשמה אליו- אתה מאשר בזאת את רישמוך למאגר המידע שלנו וכן את קבלתן של הודעות בעלי תוכן שיווקי ו/או פרסומי וכן את הרשמתך לעיתון ו/או עלון האתר אשר ישלחו אליך באמצעול הדואר אלקטרוני ו/או באמצעות SMS ו/או באמצעות כלי מדיה אחר ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס להודעות אלו. בנימה זו, ככל ואתה אינך מעוניין להמשיך ולקבל מידע מעין זה המצויין לעיל יש בידך לשלוח הודעה המבקשת להסיר אותך מרשימת התפוצה באמצעות פניה אלינו בדוא"ל : . אנו רשאים לאפשר למנועי החיפוש של צד שלישי לגשת למידע המתפרסם באתר. אם תבחר לפרסם תכנים ו/או להעלות תגובתך לאתר ו/או לתת דירוג – אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפרסם ו/או לחשוף את שם המשתמש שלך וכל המידע זיהוי אישי אחר שספקת לנו, לרבות אך לא רק, את פרופיל הפייסבוק שלך.
  2. השימוש ב- NON-PIIשלך:
   אנו רשאים למדוד ולנתח את ה- Non-PIIהסטטיסטי והאנונימי שנאסף על בסיס מצטבר ו/או לא מצטבר ביחס לביקור/ים שלך באתר כדי לנהל את האתר והשירותים; לשפר את איכות השירותים; לשפר את העיצוב, ביצועים ותוכן של האתר והשירותים; ולשפר את החוויה שלך באתר, כגון על ידי מתן תוכן רלוונטי יותר לך במהלך הביקורים שלך. אנו רשאים גם להשתמש ו/או לשתף בעילום שם, את ה- Non-PIIהמצטבר ו/או הלא מצטבר עם הצדדים שלישיים לכל המטרה עסקית סבירה כפי שיקבע, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות, אך לא רק, פרסום, קידום, הזדמנויות עסקיות, וכיו"ב. בנוסף, אנו רשאים לשלב את ה- Non-PII שלך עם Non-PII של משתמשים אחרים באתר ואת ה- Non-PII שנאסף באמצעות האתר עם ה- Non-PII שיאסף ממקורות אחרים. אנו ו/או הזכיינים שלנו ו/או ספקי שירות ו/או צדדים שלישיים ו/או מפרסמים רשאים להשתמש ב-Non-PII לצורכי התאמה אישית של תוכן, שירותים, מבצעים, פרסום, וכיו"ב ו/או בכדי להציע לך שירותים, מוצרים, וכיו"ב ו/או בכדי לנהל ולמדוד את הביצועים של פרסומות שמוצגות ב/או מועברים על ידי האתר ו/או בכדי לנהל את חשבונך והעדפותיך ו/או בכדי לאסוף מידע על תנועה ואינטראקציה ב/או האתר ו/או על לשפר את חוויית המשתמש שלך ו/או על מנת להגן מפני שימוש לרעה באתר ובשירותים ו/או בכדי לאכוף את תנאי שימוש המוגדרים בהסכם לרבות התנאים המשפטיים האחרים שחלים על השימוש שלך באתר ובשירותים ו/או למטרות שעבורם סיפקת את המידע.
 13. שימושים מותרים אחרים במידע:
  בנוסף, אנו רשאים לגלות ו/או לחשוף את המידע שנאסף באתר, לרבות PII וה- NON PII (להלן: "פרטי משתמש"), בנסיבות הבאות: אנו רשאים לחשוף את פרטי המשתמש, כולם או חלקם, בהתאם לדרישות הדין ו/או אם נדרש לכך על ידי כל ערכאה שיפוטית או צו תקף של בית משפט או גוף ממשלתי אחר ו/או אם לצורך מימוש זכויותינו המשפטיות ו/או בכדי להתגונן בתביעות משפטיות כנגדנו ו/או לצורך אכיפה של כל הזכויות המשפטיות שלנו שחלים או ביחס לכל שימושך באתר ובשרותים שלנו. בנוסף, אנו רשאים לחשוף את פרטי המשתמש אם נחליט למכור ו/או להעביר ו/או למזג את פעילות החברה ו/או האתר, כולה או חלקה, על כלל נכסיה או חלקם, והכל בהתאם לצרכי העסקה ו/או הפעולה הרלוונטית, לרבות אך לא רק, לגוף ו/או הישות מהצד השני ו/או מי מטעמם (כגון: חברת בת, חברת אחזקות וכיו"ב). כמו כן, אנו רשאים לחשוף את פרטי המשתמש , כולם או חלקם, על מנת להגן או לשמור על הזכויות המשפטיות או הרכוש שלנו ו/או של העובדים, הסוכנים והקבלנים העובדים איתנו או אצלנו ו/או בכדי להגן על ביטחונו של הציבור הרחב, המשתמשים באתר ובשירותים ו/או העובדים שלנו, הסוכנים והקבלנים כאמור לעיל ו/או על מנת לחקור, למנוע או לנקוט בפעולה בנוגע לפעילות בלתי חוקית , בפועל או החשודה ככזו, או הונאה או כל מעשה בלתי תקין אחר.
 14. אזורים ומידע ציבוריים
  אם תבחר לפרסם או לספק מידע בכל שטח ציבורי באתר (כגון פורומים ציבוריים, חוות דעת, בלוגים, לוחות דיונים, וכיו"ב) או אם בכל דרך אחרת תהפוך את המידע על עצמך לזמין לציבור באתר (כגון בדף הפרופיל שלך, באתר או בפייסבוק) , אתה צריך להיות מודע לכך שכל ה- PII ייחשף בפומבי וניתן יהיה לקרוא, לאסוף, או לעשות כל שימוש אחר במידע זה , לרבות, אפשרות שליחת הודעות לא רצויות או דברים אחרים לפי העניין. בנימה זו, אתה מצהיר כי אתה פוטר אותנו ו/או את מנהלי האתר ו/או בעלי האתר מכל אחריות לגבי המידע שיחשף כאמור (PII) או כל מידע אחר שתבחר לחשוף בפומבי או באמצעות האתר. אתה אחראי בלעדית לכל ההשלכות הנובעות מכל גילוי ציבורי כזה.
 15. לינקים (קישוריות) של אתרי צד שלישי:
  האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. בעת גישה אל ו/או שימוש באתר אינטרנט של צד שלישי המקושרים אצלנו באתר, תיתכן חשיפת המידע האישי שלך לאתר המקושר. לכן, עליך לבדוק בקפידה את מדיניות הפרטיות של אתרים אחרים אלה. אם אינך חש בנוח עם המדיניות של אתר מקושר- אנו מפצירים בך כי לא תיגש ו/או תשתמש באתר זה. בכל מקרה אין אנו אחרים למדיניות (פרטיות או אחר) או התוכן או השירותים או המוצרים המוצעים על ידי או בכל אתר של צד שלישי. זה אך ורק באחריותך לבדוק את מדיניות הפרטיות ומדיניות אחרת של אתרי אינטרנט של צד שלישי כדי לאשר שאתה מבין ומסכים עם המדיניות שלהם.
 16. אבטחה:
  אנו משתמשים באופן מסחרי באמצעי אבטחה סבירים ומתאימים מבחינה פיזית, אלקטרונית וניהולית להגנה על המידע האישי שלך שברשותנו לרבות הגנה מפני גישה לא מורשה, הרס, שימוש, שינוי או גילוי. עם זאת, מאחר ולא ניתן להבטיח את ביטחונם אחסון מידע טכנולוגי או נתונים השמורים במרחב הורטואלי – אנו לא יכולים להתחייב כי אמצעי הביטחון שלנו אינם ניתנים לפריצה או הפרה או שהמידע האישי שלך יהיה שמור מפני גישה ו/או שימוש ו/או שינוי ע"י גורם זר או מפני העברה לצד שלישי. בנוסף, זו היא אחריותך הבלעדית, ובשום מקרה אינה באחריותנו, להגן על הסודיות של הסיסמה ושם המשתמש שלך. שים לב שתקשורת דואר אלקטרוני מאיתנו, כמו גם דואר אלקטרוני ואמצעי תקשורת אחר באמצעות האתר עשוי שלא להיות מוצפן, ואם אתה בוחר להעביר מידע אישי, סודי או רגיש באמצעים כאלה, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד. אנא זכור שהאנונימיות שלך מאובטחת רק ע"י הסיסמה שלך. כל הזכויות שניתנו למשתמש ממסמך זה הן תקפות אם כל משתמש מורשה נכנס לחשבון שלך. משתמש לא מורשה הוא כל מי שאינו הבעלים החוקיים של כתובת הדואר האלקטרוני הרשומה, או חשבון פייסבוק.
 17. עדכון הפרטים שלך:
  ברגע שהגדרת את החשבון שלך, עומדת לך הזכות לסגור את חשבונך בכל עת על ידי הגדרות הפרופיל שלך בפייסבוק. שים לב שאת המידע שהעלית לאתר, לרבות הביקורות , לא ניתן יהיה להסיר רטרואקטיבית ואפשרות ההסרה תהא נתונה אך ורק בידינו ותחת שיקול דעתנו הבלעדית. שים לב גם שגם אחרי שאתה סוגר את חשבונך או מוחק או משנה את המידע מהפרופיל שלך, עותקים של המידע המקורי עשויים להישאר לצפייה באתר ו/או במקום אחר, במידה שהמידע שלך פורסם בפומבי על ידך או עם האישור שלך, שותף בעבר עם אחרים, או הופץ בצורה אחרת בהתאם להגדרות הפרטיות שלך, או הועתק או אוחסן על ידי משתמשים אחרים באתר או בשירותים הוא יהיה זמין ונגיש ואתה מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ביחס לאמור לעיל. בנוסף, גם אם ביקשת שהמידע שלך יימחק, אנו רשאים לשמור תיעוד של מידע מסוים (כולל PII שלך) על מנת למנוע גניבת זהות או התנהגות בלתי הולמת אחרת או כפי שיידרש כדי לעמוד בחוקי המדינה. מידע אשר הוסר ונמחק עשוי להישאר בעותקי גיבוי, ועשוי להיות זמין לאחרים, והכל בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדית. אם תעדכן את המידע שלך, אנו נהיה רשאים לשמור עותק של המידע שסיפקת במקור אלינו בארכיונים שלנו לשימושים מתועדים במדיניות זו.
 18. שינויים במדיניות פרטיות זו
  לידיעתך, אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן /ואו לשנות, מעת לעת, ומבלי הצורך לעדכן אותך, את מדיניות הפרטיות זו ו/או את תנאי השימוש כך שישקפו את השינויים בנהלים ובשירותים שלנו. האחריות בגין מעקב אחר שינויים הנה אחריות שלך בלבד ואתה פוטר אותנו מכל אחריות הנובעת עקב שינויים כאמור. בנימה זו, המשך השימוש באתר ובשירותים לאחר השינויים, ככל ויהיו, במדיניות פרטיות זו ו/או בתנאי השימוש יהוו ראיה חותכת להסכמתך ולהסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות המתוקנת. אנו מעודדים אותך לעיין במדיניות פרטיות זו, מדי פעם לפעם, כך שתוכל להישאר מעודכן לגבי כל שינוי באופן קבוע. מבלי לפגוע באמור לעיל, אנו נעשה מאמתים על מנת להדגיש את השינויים, בצורה כזו או אחרת, אך אין אנו מתחייבים לכך – וכאמור האחריות למעקב אחר השינויים מוטלת על הכתפיים שלך בלבד.
 19. צור קשר
  אם יש לך שאלות בנוגע למדיניות פרטיות זו או לגבי תנאי השימוש או אם ברצונך לדווח על כל חשש אפשרי בנושאי פרטיות, אנא צור קשר איתנו בדוא"ל: .
 20. חשוב לדעת:
  המטרה שלנו הנה לתת אפשרות לקבל אינפורמציה אמיתית ובזמן אמת אודות נכסים ומצבם ואודות בעלי הנכסים על מנת לעזור לשוכרים הפוטנציאליים למצוא משכן חם ובטוח למגורים. מטבע הדברים, חוות הדעת שתספק באתר תהווה משקל בעת בחינת מקום מגורים ראוי ולכן אנו מפצירים בך כי תחשוב בטרם אתה מפרסם ופעל תמיד בצורה אתית ומכובדת. זה המקום להדגיש כי, כל פרסום שלך מזוהה איתך והאחריות בגין הפרסום הנה אחריות אישית ואבסולוטית שלך – דבר אשר עשוי לחשוף אותך בפני תביעות משפטיות – לכן חשוב לפני שאתה פועל! בנימה זו, יודגש כי לאורך הסכם זה (מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש) התחייבת פעמים רבות כי אתה פוטר אותנו מכל אחריות, כן התחייבת לשפות ו/או לפצות אותנו ו/או את מנהלי האתר ו/או בעלי האתר בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או תביעה ו/או הוצאה משפטית או אחרת , לרבות, שכ"ט עו"ד ועל ידי שימוש באתר אתה מצהיר כי אתה מודע להוראות אלו ומסכים להם ומשכך ראוי לפעול תוך שיקול דעת ובצורה העומדת בקנה אחד עם הוראות הדין וההסכם.